Miljöpartiet: 2 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför lanserar vi kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och författaren och sexualupplysaren Inti Chavez Perez.

1. Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Miljöpartiets Agneta Luttropp: Kanske heterosexuella, eftersom det är den vanligaste överföringsvägen. Fokus borde också ha lagts på en världsdel som Afrika.

Rätt svar: I deklarationen nämns en mängd olika grupper, bland annat kvinnor och unga, och många extra utsatta regioner, som till exempel Afrika söder om Sahara. Nytt för förra årets deklaration var dock att den för första gången nämnde tre utsatta grupper som ofta prioriteras för lågt i många nationella hiv-preventiva satsningar: män som har sex med män, människor som injicerar droger och sexarbetare. FN-deklarationen betonade också vikten av att länder följer den nationella epidemiologiska utvecklingen och anpassar sin hiv-prevention efter denna.

Miljöpartiets poäng: 0,5

2. När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– I slutet av 1980-talet.

Rätt svar: Idag. Hivprevalensen ökar för varje år, eftersom virusöverföringarna inte har minskat och människor som lever med hiv idag överlever, tack vare de effektivare medicinerna.

Miljöpartiets poäng: 0

3. I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-virus?

– När det är ett medvetet försök att smitta.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är att en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Miljöpartiets poäng: 0,5

4. Hur mycket större är prevalensen av hiv i MSM-gruppen jämfört med befolkningen i dess helhet?

– 4 gånger vanligare.

Rätt svar: Minst 80 gånger vanligare. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Miljöpartiets poäng: 0

5. Vad är medianåldern för MSM som nydiagnosticerats med hiv?

– 32 år.

Rätt svar: 37 år.

Miljöpartiets poäng: 0,5 (Ganska nära det rätta svaret.)

6. Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– En avkriminalisering, det vill säga att man ska ta bort informationsplikten.

Rätt svar: RFSL har drivit på både för ett borttagande av informationsplikten och en ökad satsning på hiv-preventionen till de mest utsatta grupperna.

Miljöpartiets poäng: 0,5

7. I faktiska tal, inte i reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats 1986-2012?

– Tror inte det hänt så mycket, vet inte ens om man gjort indexuppräkning. Tilldelningen kanske har ökat med några hundratusen.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Miljöpartiets poäng: 0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s