Moderaterna: 2,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och författaren Jonas Gardell.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Moderaternas Mats Gerdau: – Män som har sex med män och injektionsmissbrukare.

Rätt svar: Dessa grupper skrevs, tillsammans med sexarbetare, för första gången någonsin in i förra årets deklaration, efter hårda debatter mellan de olika medlemsländerna. Dessutom nämns sedan länge också bland annat kvinnor och unga.

Moderaternas poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Nu. Det är naturligtvis bra att det nu går att leva med hiv. Men det förebyggande arbetet är fortfarande väldigt viktigt.

Rätt svar: Nu.

Moderaternas poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av Hiv-viruset?

– Vet inte.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Moderaternas poäng: 0

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Den är större, ungefär gissar 10 gånger så mycket.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Moderaternas poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– 25.

Rätt svar: 37 år.

Moderaternas poäng: 0

6) Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Ni vill gradera upp insatserna och prioritera män som har sex med män mer.

Rätt svar: RFSL har drivit på både för ett borttagande av informationsplikten och en ökad satsning på hiv-preventionen till de mest utsatta grupperna.

Moderaternas poäng: 0,5

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Summan har legat still de senaste fem åren. Jag misstänker att det satsades mer på 80-talet, men att summan sedan minskades på 90-talet.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Moderaternas poäng: 0,5

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s