Vänsterpartiet: 4,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Olof Lavesson, riksdagsledamot för Moderaterna, Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet, Tasso Stafilidis, verksamhetschef för Hbtq-festivalen i Göteborg, Alf Kjeller, festivalchef för Stockholm Pride och Simon Blom, styrelseledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Vänsterpartiets Eva Olofsson: – Homosexuella – eftersom homosexualitet är kriminaliserat i många länder blir frågan kontroversiell. Barn och ungdomar är prioriterade globalt, samt kvinnor, och det är också viktigt.

Rätt svar: I deklarationen från förra året skrevs för första gången män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare in. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor och unga.

Vänsterpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag. Hivpositiva överlever nu och det gör också att prevalensen är högre.

Rätt svar: Idag.

Vänsterpartiets poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överförning av Hiv-viruset?

– Vänsterpartiet driver frågan om att ändra smittskyddslagen i enlighet med UNAIDS linje. Och därför borde lagen ändras så att det bara är personer som vet om sin positiva status och som medvetet överför viruset till någon annan som ska straffas.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Vänsterpartiets poäng: 1

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Vet inte siffran men det är jättestora skillnader! Vi måste prioritera det förbyggande arbetet mot män som har sex med män eftersom risken är störst inom denna grupp. Vänsterpartiet har motionerat om detta tidigare.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Vänsterpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– 35. Vi måste reflektera över just detta när det gäller vilken hivprevention vi bedriver i Sverige. Man måste rikta insatser olika mot de olika grupperna, här är det då också naturligt att inkludera olika åldersgrupper.

Rätt svar: 37

Vänsterpartiets poäng: 0,5

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Jobba mer förebyggande mot hiv, våga prata mer om hiv, göra ett tydligare och mer riktat preventionsarbete mot riskutsatta grupper. Jobba mot stigmatisering och diskriminering, till exempel genom att ändra smittskyddslagen.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Vänsterpartiets poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tildelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Man har inte räknat upp bidragen och det gör att det i praktiken sjunker, något som är problematiskt. Vi har motionerat på att lägga mera pengar på hivprevention, men jag vågar inte säga exakt tal.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Vänsterpartiets poäng: 0,5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s