Folkpartiet: 3,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Fredrick Federley, riksdagsledamot för Centerpartiet, Andreas Drakenberg, bloggare ( http://blog.qruiser.com/daskadasenibordet/), 

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Folkpartiets Barbro Westerholm: – Kvinnor och ofödda barn är ett viktigt område att prioritera i arbetet mot hiv globalt.

Rätt svar: Kvinnor och ofödda barn nämns sedan länge i FN-deklarationer om hivprevention, men nytt från förra året var att män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare också skrevs in.

Folkpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag är det tyvärr inget fokus på siffrorna i socialutskottet och prevalensen har gått lite upp och ner, men vi måste tolka statistiken ordentligt. Vi måste öka kunskapen om vilka människor som drabbas, vilka grupper som är mest utsatta och så vidare.

Rätt svar: Hiv-prevalensen i Sverige har aldrig varit högre än nu. Anledningen är dels att hiv-positiva människor numera överlever och dels att antalet virusöverföringar inte minskar.

Folkpartiets poäng: 0

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-viruset?

– Det är när man medvetet försöker smitta någon annan som det ska vara kriminellt. Man måste göra individuella bedömningar från fall till fall. Jag ser på mina politiska kollegor som lite fyrkantiga. När man behandlas med bromsmedicin är man oftast inte smittsam och det borde det tas hänsyn till.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Folkpartiets poäng: 1

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Den är högre, man jag kan inte säga en exakt siffra. Men den är mycket högre bland män som har sex med män. Det är ett stort bekymmer att det är en så stor spridning bland msm. Vi måste fundera mer på hur vi når dessa män.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Folkpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydagnosticerade hiv-positiva msm?

– Jag tippar 40-årsåldern! Detta är viktig information då mycket av resurserna för hivpreventionen går till ungdomar och kopplas ihop med klamydiaprevention. Vi måste hitta en annan väg.

Rätt svar: 37

Folkpartiets poäng: 0,5

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Jag har haft en dialog med RFSL i många år. Ni vill ändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten och att det ska gå mer pengar till preventiva insatser till gruppen män som har sex med män. Hälso- och sjukvården blundar ju också för att en patient kan vara homosexuell och därmed riskera att inte ge rätt information och därför måste kunskap ökas också inom hälso- och sjukvården.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Folkpartiets poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Summan pengar har minskat. Hela paniken, som hade sin topp 1986, ledde till ett tryck på ministrar och politiker. Vi genomförde många dyra annonskampanjer och problemet nu är att frågan inte har samma tryck. Vi borde också skjuta till mera pengar till forskning och vaccin för att försöka hitta något som botar sjukdomen.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Folkpartiets poäng: 0,5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s