Socialdemokraterna: 3,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

På bloggen kan du läsa texter av bland andra riksdagsledamöterna Börje Vestlund (S), Fredrick Federley (C) och Olof Lavesson (M).

 

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Socialdemokraternas Lena Hallengren: – Ungdomar är viktiga att nå, också i Sverige. Förståelsen för krisen som fanns på 80-talet finns inte bland unga idag. Det är ett problem. Sedan finns det också andra grupper som borde nås.

Rätt svar: Män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare skrevs för första gången någonsin in i deklarationen från förra året. Sedan tidigare finns också bland annat kvinnor och unga med i deklarationen.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag.

Rätt svar: Idag – eftersom hiv-positiva människor numera överlever och virusöverföringarna inte har minskat så ökar prevalensen hela tiden.

Socialdemokraternas poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överförning av Hiv-viruset?

– Kriminalisering av hiv-överföring är fel.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Jag gissar att den är högre, men vågar mig inte in på någon siffra.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Socialdemokraternas poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– Kanske runt 25?

Rätt svar: 37

Socialdemokraternas poäng: 0

6) Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Man borde fokusera mera på män som har sex män i hivpreventionen, fokus borde ändras, och informationsplikten borde tas bort. Jag känner mig trygg med Socialdemokraternas politik som går ut på att vi måste satsa mera på hivprevention. Det borde fokuseras mer på de grupperna som löper störst risk. Ungdomar är också viktiga att nå, men jag erkänner att det finns flera grupper som borde prioriteras.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Socialdemokraternas poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Det är lägre nu än det var på 80-talet.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s