Centerpartiet: 3 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Just nu finns texter av bland andra sexualupplysaren och författaren Inti Chavez Perez, artisten Andrés Esteche, riksdagsledamoten Martin Andreasson (Fp) och Hbt-socialdemokraternas ordförande Anders Selin.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Centerpartiets Kenneth Johansson: – Den globala utbredningen är ju förfärligt stor. Och då är skillnaden internationellt mot nationellt att det i större delen av världen är heterosexuella som får viruset. Däremot betyder inte detta att målgruppsinriktningen på olika grupper inte är viktigt också internationellt.

Rätt svar: I deklarationen från FN skrevs förra året för första gången män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare in. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor, unga och extra utsatta regioner, som till exempel Afrika söder om Sahara.

Centerpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Ungefär 10 000 inrapporterade fall har rapporterats in totalt, men jag vet inte när prevalensen var högst. Vi måste jobba mycket mer med antidiskrimineringsarbetet. Kunskapen måste öka speciellt bland hälso- och sjukvårdspersonal. Bemötandet måste bli bättre.

Rätt svar: Idag.

Centerpartiets poäng: 0

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-viruset?

– De kritiserar Sverige för informationsplikten. De har också uttryckt sig negativt om tvångsisoleringen. Men de har utgått ifrån globala förhållanden och jag tycker att deras ställningstaganden kan vara svåra att tillämpa på svenska förhållanden.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Centerpartiets poäng: 0,5

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i sin helhet?

– Det var svårt, men vi kan väl konstatera att den är betydligt större.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Centerpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– Jag tror att den ligger på 37.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Centerpartiets poäng: 1

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Ni har haft ett väldigt tydligt budskap om att det behövs göras mycket mer insatser mot hiv och aids. Mer resurser måste till. Ni har också varit bra på att lyfta fram hur samhället stigmatiserar hivpositiva och att det är viktigt att hivpositiva kan leva ett liv med bra livskvalité. Ni har också lyft fram det globala perspektivet bra.

Rätt svar: RFSL har drivit både att smittskyddslagen måste ses över och informationsplikten tas bort och att resurserna ska öka och fördelas mer effektivt till de mest utsatta grupperna. Också stigmatiseringen av hiv-positiva har varit en uppmärksammad fråga av RFSL.

Centerpartiets poäng: 0,5

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– 486 miljoner är den totala summan till folkhälsosatsningar och där ingår summan som går till hivprevention. Summan har legat still i många år och på grund av inflationen har det gått ner.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Centerpartiets poäng: 0,5

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s