Kristdemokraterna: 2 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka har RFSL och RFSL Ungdom jobbat för att öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg.

Nu är alla partiers resultat klara – och så här gick det:

4,5 poäng (av 7): Vänsterpartiet

3,5 poäng: Folkpartiet och Socialdemokraterna

3 poäng: Centerpartiet

2,5 poäng: Moderaterna

2 poäng: Miljöpartiet och Kristdemokraterna

Under hela veckan har alla också kunnat lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag har också blogginlägg av politiker, aktivister och andra publicerats på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

 

1. Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Kristdemokraternas Anders Andersson: – Det kan jag inte på rak arm säga. Män som har sex med män kanske.

Rätt svar: Män som har sex med män, injektionsmissbrukar och sexarbetare skrevs för första gången in i deklarationen förra året. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor och unga.

Kristdemokraternas poäng: 0,5

2. När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Jag har en vag uppfattning om att det kanske var för 10-15 år sedan.

Rätt svar: Idag. Eftersom virusöverföringarna inte minskar och hiv-positiva människor idag överlever ökar hela tiden prevalensen.

Kristdemokraternas poäng: 0

3. I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-virus?

– FN-organet har varit kritiskt mot Sveriges sätt att hantera detta. Deras syn är att begränsa kriminalisering till avsiktlig överföring av smitta.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Kristdemokraternas poäng: 1

4. Hur mycket större är prevalensen av hiv i MSM-gruppen jämfört med befolkningen i dess helhet?

Avstår från att svara.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Kristdemokraternas poäng: 0

5. Vad är medianåldern för MSM som nydiagnosticerats med hiv?

Avstår från att svara.

Rätt svar: 37

Kristdemokraternas poäng: 0

6. Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Att visa respekt och ta ansvar. Att inte stigmatisera.

Rätt svar: RFSL har drivit både frågan om mer riktade insatser till de mest utsatta grupperna, ett borttagande av informationsplikten – bland annat för att den bidrar till stigmatiseringen av hiv-positiva.

Kristdemokraternas poäng: 0,5

7. I faktiska tal, inte i reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats 1986-2012?

– Det är mer pengar sedan 1986, men frågan är hur mycket. Jag vet att hiv är den enskilda sjukdom som får mest statligt stöd.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Kristdemokraternas poäng: 0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s