På den världsaidskonferensen som avslutas idag presenterades forskning som visar att hiv ökar bland gruppen män som har sex med män över hela världen. Hivprevalensen är högre inom gruppen i samtliga länder där siffror är tillgängliga. – Detta visar att Sverige, där gruppen står för över hälften av den inhemska virusöverföringen, inte är unikt. Hiv bland män som har sex med män är ett globalt problem som det inte fokuseras tillräckligt på och så har det varit sen hiv upptäcktes, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL och deltagare på Världsaidskonferensen.

Den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet presenterade på tisdagen ny och banbrytande forskning på hiv och män som har sex med män av världens främsta forskare på området. Lancet har över en tvåårsperiod sammanställt all tillgänglig data för perioden 2007 – 2011 och forskat ytterligare på hiv och hivprevalens inom gruppen män som har sex med män. De slår fast att hivprevalensen är oproportionerligt hög inom gruppen jämfört med den övriga befolkningen. De slår även fast att situationen är densamma oberoende av om landet är ett hög-, medel- eller låginkomstland.

I Sverige stod msm-gruppen 2011 för 59 procent av de inhemska virusöverföringarna. I Sverige är 0,06 procent av befolkningen hivpositiv enligt Smittskyddsinstitutet. Men: i gruppen män som har sex med män är den självrapporterade positiva hivstatusen 4,8 procent. Detta innebär att det är minst 80 gånger vanligare med hiv inom gruppen msm än i befolkningen generellt.

– Vad vi ser är att tack vare riktade insatser mot bland annat kvinnor har virusöverföringen mellan mor och barn sjunkit över hela världen. Det visar att riktade insatser hjälper. Det som däremot har skett, och som Lancet nu kan dokumentera, är att gruppen män som har sex med mäns behov av riktade insatser inte i tillräckligt hög utsträckning har uppfyllts, i Sverige eller i resten av världen, säger Christian Antoni Möllerop.

Lancet slår också fast att man aldrig kommer att verkligen komma tillrätta med spridningen av viruset om man inte jobbar riktat mot gruppen män som har sex med män.

– Vad Lancet nu presenterar är vad RFSL har jobbat för under lång tid. Det krävs flera bättre och mer tydligt riktade insatser mot gruppen, preventionen ska bedrivas efter den epidemilogiska situationen. Det är i enlighet med FN:s rekommendationer och nu har vi forskning som visar att gruppen inte prioriteras tillräckligt högt, givet hur verkligheten ser ut, säger Christian Antoni Möllerop.

Sverige kritiserades hårt för sin sexköp- och smittskyddslagstiftning

Under konferensen kritiserades även Sverige hårt för sin lagstiftning på smittskyddsområdet och lagstiftning som rör köp av sexuella tjänster. En global kommission, Global Commission on Hiv and the Law, under ledning av Brasiliens tidigare president Fernando Cardoso och där även personer som Festus Mogae, tidigare president i Botswana, deltog har kommit fram till ett antal rekommendationer på hur länder borde ändra sina lagstiftningar för att skapa bra förutsättningar för hivpreventionen.

– Kommissionens rapport är grundlig och genomarbetad och har förslag på hur länders lagstiftning behöver ändras för att hivpreventionen ska bli effektiv. Sverige kritiseras hårt för sin lagstiftning för både sexköp och smittskydd. Detta är i linje med RFSL:s åsikter och vi anser att regeringen bör använda kommissionens rapport som grund för att revidera svensk lagstiftning, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL:s krav på svensk lagstiftning på smittskyddsområdet, att den så kallade informationsplikten avskaffas kvarstår. RFSL vill också se en oberoende utredning av den svenska sexköpslagen där hivprevention och perspektiv som rör hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster inkluderas.

– Att kommissionen så specifikt nämner Sverige som ett dåligt exempel borde tas på allvar av regeringen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s