RFSL 65 år

RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 30 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 4 600 medlemmar (december 2011). 2007 bytte förbundet namn från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

RFSL Ungdom är ungdomförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter. Vi bildades 1999 som en avdelning under RFSL och blev eget förbund 2003. RFSL Ungdom är en av Europas i särklass största och mest inflytelserika HBTQ-ungdomsorganisationer med 1000 medlemmar fördelade på nio lokala distrikt. RFSL Ungdom har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå.

Inlägg