Kategori: Kunskapskontrollen av partierna

Kristdemokraterna: 2 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka har RFSL och RFSL Ungdom jobbat för att öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg.

Nu är alla partiers resultat klara – och så här gick det:

4,5 poäng (av 7): Vänsterpartiet

3,5 poäng: Folkpartiet och Socialdemokraterna

3 poäng: Centerpartiet

2,5 poäng: Moderaterna

2 poäng: Miljöpartiet och Kristdemokraterna

Under hela veckan har alla också kunnat lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag har också blogginlägg av politiker, aktivister och andra publicerats på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

 

1. Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Kristdemokraternas Anders Andersson: – Det kan jag inte på rak arm säga. Män som har sex med män kanske.

Rätt svar: Män som har sex med män, injektionsmissbrukar och sexarbetare skrevs för första gången in i deklarationen förra året. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor och unga.

Kristdemokraternas poäng: 0,5

2. När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Jag har en vag uppfattning om att det kanske var för 10-15 år sedan.

Rätt svar: Idag. Eftersom virusöverföringarna inte minskar och hiv-positiva människor idag överlever ökar hela tiden prevalensen.

Kristdemokraternas poäng: 0

3. I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-virus?

– FN-organet har varit kritiskt mot Sveriges sätt att hantera detta. Deras syn är att begränsa kriminalisering till avsiktlig överföring av smitta.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Kristdemokraternas poäng: 1

4. Hur mycket större är prevalensen av hiv i MSM-gruppen jämfört med befolkningen i dess helhet?

Avstår från att svara.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Kristdemokraternas poäng: 0

5. Vad är medianåldern för MSM som nydiagnosticerats med hiv?

Avstår från att svara.

Rätt svar: 37

Kristdemokraternas poäng: 0

6. Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Att visa respekt och ta ansvar. Att inte stigmatisera.

Rätt svar: RFSL har drivit både frågan om mer riktade insatser till de mest utsatta grupperna, ett borttagande av informationsplikten – bland annat för att den bidrar till stigmatiseringen av hiv-positiva.

Kristdemokraternas poäng: 0,5

7. I faktiska tal, inte i reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats 1986-2012?

– Det är mer pengar sedan 1986, men frågan är hur mycket. Jag vet att hiv är den enskilda sjukdom som får mest statligt stöd.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Kristdemokraternas poäng: 0

Centerpartiet: 3 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Just nu finns texter av bland andra sexualupplysaren och författaren Inti Chavez Perez, artisten Andrés Esteche, riksdagsledamoten Martin Andreasson (Fp) och Hbt-socialdemokraternas ordförande Anders Selin.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Centerpartiets Kenneth Johansson: – Den globala utbredningen är ju förfärligt stor. Och då är skillnaden internationellt mot nationellt att det i större delen av världen är heterosexuella som får viruset. Däremot betyder inte detta att målgruppsinriktningen på olika grupper inte är viktigt också internationellt.

Rätt svar: I deklarationen från FN skrevs förra året för första gången män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare in. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor, unga och extra utsatta regioner, som till exempel Afrika söder om Sahara.

Centerpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Ungefär 10 000 inrapporterade fall har rapporterats in totalt, men jag vet inte när prevalensen var högst. Vi måste jobba mycket mer med antidiskrimineringsarbetet. Kunskapen måste öka speciellt bland hälso- och sjukvårdspersonal. Bemötandet måste bli bättre.

Rätt svar: Idag.

Centerpartiets poäng: 0

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-viruset?

– De kritiserar Sverige för informationsplikten. De har också uttryckt sig negativt om tvångsisoleringen. Men de har utgått ifrån globala förhållanden och jag tycker att deras ställningstaganden kan vara svåra att tillämpa på svenska förhållanden.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Centerpartiets poäng: 0,5

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i sin helhet?

– Det var svårt, men vi kan väl konstatera att den är betydligt större.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Centerpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– Jag tror att den ligger på 37.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Centerpartiets poäng: 1

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Ni har haft ett väldigt tydligt budskap om att det behövs göras mycket mer insatser mot hiv och aids. Mer resurser måste till. Ni har också varit bra på att lyfta fram hur samhället stigmatiserar hivpositiva och att det är viktigt att hivpositiva kan leva ett liv med bra livskvalité. Ni har också lyft fram det globala perspektivet bra.

Rätt svar: RFSL har drivit både att smittskyddslagen måste ses över och informationsplikten tas bort och att resurserna ska öka och fördelas mer effektivt till de mest utsatta grupperna. Också stigmatiseringen av hiv-positiva har varit en uppmärksammad fråga av RFSL.

Centerpartiets poäng: 0,5

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– 486 miljoner är den totala summan till folkhälsosatsningar och där ingår summan som går till hivprevention. Summan har legat still i många år och på grund av inflationen har det gått ner.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Centerpartiets poäng: 0,5

 

Socialdemokraterna: 3,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

På bloggen kan du läsa texter av bland andra riksdagsledamöterna Börje Vestlund (S), Fredrick Federley (C) och Olof Lavesson (M).

 

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Socialdemokraternas Lena Hallengren: – Ungdomar är viktiga att nå, också i Sverige. Förståelsen för krisen som fanns på 80-talet finns inte bland unga idag. Det är ett problem. Sedan finns det också andra grupper som borde nås.

Rätt svar: Män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare skrevs för första gången någonsin in i deklarationen från förra året. Sedan tidigare finns också bland annat kvinnor och unga med i deklarationen.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag.

Rätt svar: Idag – eftersom hiv-positiva människor numera överlever och virusöverföringarna inte har minskat så ökar prevalensen hela tiden.

Socialdemokraternas poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överförning av Hiv-viruset?

– Kriminalisering av hiv-överföring är fel.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Jag gissar att den är högre, men vågar mig inte in på någon siffra.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Socialdemokraternas poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– Kanske runt 25?

Rätt svar: 37

Socialdemokraternas poäng: 0

6) Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Man borde fokusera mera på män som har sex män i hivpreventionen, fokus borde ändras, och informationsplikten borde tas bort. Jag känner mig trygg med Socialdemokraternas politik som går ut på att vi måste satsa mera på hivprevention. Det borde fokuseras mer på de grupperna som löper störst risk. Ungdomar är också viktiga att nå, men jag erkänner att det finns flera grupper som borde prioriteras.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Socialdemokraternas poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Det är lägre nu än det var på 80-talet.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Socialdemokraternas poäng: 0,5

 

Folkpartiet: 3,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Fredrick Federley, riksdagsledamot för Centerpartiet, Andreas Drakenberg, bloggare ( http://blog.qruiser.com/daskadasenibordet/), 

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Folkpartiets Barbro Westerholm: – Kvinnor och ofödda barn är ett viktigt område att prioritera i arbetet mot hiv globalt.

Rätt svar: Kvinnor och ofödda barn nämns sedan länge i FN-deklarationer om hivprevention, men nytt från förra året var att män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare också skrevs in.

Folkpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag är det tyvärr inget fokus på siffrorna i socialutskottet och prevalensen har gått lite upp och ner, men vi måste tolka statistiken ordentligt. Vi måste öka kunskapen om vilka människor som drabbas, vilka grupper som är mest utsatta och så vidare.

Rätt svar: Hiv-prevalensen i Sverige har aldrig varit högre än nu. Anledningen är dels att hiv-positiva människor numera överlever och dels att antalet virusöverföringar inte minskar.

Folkpartiets poäng: 0

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-viruset?

– Det är när man medvetet försöker smitta någon annan som det ska vara kriminellt. Man måste göra individuella bedömningar från fall till fall. Jag ser på mina politiska kollegor som lite fyrkantiga. När man behandlas med bromsmedicin är man oftast inte smittsam och det borde det tas hänsyn till.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Folkpartiets poäng: 1

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Den är högre, man jag kan inte säga en exakt siffra. Men den är mycket högre bland män som har sex med män. Det är ett stort bekymmer att det är en så stor spridning bland msm. Vi måste fundera mer på hur vi når dessa män.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Folkpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydagnosticerade hiv-positiva msm?

– Jag tippar 40-årsåldern! Detta är viktig information då mycket av resurserna för hivpreventionen går till ungdomar och kopplas ihop med klamydiaprevention. Vi måste hitta en annan väg.

Rätt svar: 37

Folkpartiets poäng: 0,5

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Jag har haft en dialog med RFSL i många år. Ni vill ändra smittskyddslagen och ta bort informationsplikten och att det ska gå mer pengar till preventiva insatser till gruppen män som har sex med män. Hälso- och sjukvården blundar ju också för att en patient kan vara homosexuell och därmed riskera att inte ge rätt information och därför måste kunskap ökas också inom hälso- och sjukvården.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Folkpartiets poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Summan pengar har minskat. Hela paniken, som hade sin topp 1986, ledde till ett tryck på ministrar och politiker. Vi genomförde många dyra annonskampanjer och problemet nu är att frågan inte har samma tryck. Vi borde också skjuta till mera pengar till forskning och vaccin för att försöka hitta något som botar sjukdomen.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Folkpartiets poäng: 0,5

Vänsterpartiet: 4,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Olof Lavesson, riksdagsledamot för Moderaterna, Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet, Tasso Stafilidis, verksamhetschef för Hbtq-festivalen i Göteborg, Alf Kjeller, festivalchef för Stockholm Pride och Simon Blom, styrelseledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Vänsterpartiets Eva Olofsson: – Homosexuella – eftersom homosexualitet är kriminaliserat i många länder blir frågan kontroversiell. Barn och ungdomar är prioriterade globalt, samt kvinnor, och det är också viktigt.

Rätt svar: I deklarationen från förra året skrevs för första gången män som har sex med män, injektionsmissbrukare och sexarbetare in. Sedan tidigare nämns också bland annat kvinnor och unga.

Vänsterpartiets poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Idag. Hivpositiva överlever nu och det gör också att prevalensen är högre.

Rätt svar: Idag.

Vänsterpartiets poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överförning av Hiv-viruset?

– Vänsterpartiet driver frågan om att ändra smittskyddslagen i enlighet med UNAIDS linje. Och därför borde lagen ändras så att det bara är personer som vet om sin positiva status och som medvetet överför viruset till någon annan som ska straffas.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Vänsterpartiets poäng: 1

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Vet inte siffran men det är jättestora skillnader! Vi måste prioritera det förbyggande arbetet mot män som har sex med män eftersom risken är störst inom denna grupp. Vänsterpartiet har motionerat om detta tidigare.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Vänsterpartiets poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– 35. Vi måste reflektera över just detta när det gäller vilken hivprevention vi bedriver i Sverige. Man måste rikta insatser olika mot de olika grupperna, här är det då också naturligt att inkludera olika åldersgrupper.

Rätt svar: 37

Vänsterpartiets poäng: 0,5

6)Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Jobba mer förebyggande mot hiv, våga prata mer om hiv, göra ett tydligare och mer riktat preventionsarbete mot riskutsatta grupper. Jobba mot stigmatisering och diskriminering, till exempel genom att ändra smittskyddslagen.

Rätt svar: Svaret stämmer.

Vänsterpartiets poäng: 1

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tildelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Man har inte räknat upp bidragen och det gör att det i praktiken sjunker, något som är problematiskt. Vi har motionerat på att lägga mera pengar på hivprevention, men jag vågar inte säga exakt tal.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Vänsterpartiets poäng: 0,5

Moderaterna: 2,5 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför har vi lanserat kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och författaren Jonas Gardell.

1) Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Moderaternas Mats Gerdau: – Män som har sex med män och injektionsmissbrukare.

Rätt svar: Dessa grupper skrevs, tillsammans med sexarbetare, för första gången någonsin in i förra årets deklaration, efter hårda debatter mellan de olika medlemsländerna. Dessutom nämns sedan länge också bland annat kvinnor och unga.

Moderaternas poäng: 0,5

2) När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– Nu. Det är naturligtvis bra att det nu går att leva med hiv. Men det förebyggande arbetet är fortfarande väldigt viktigt.

Rätt svar: Nu.

Moderaternas poäng: 1

3) I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av Hiv-viruset?

– Vet inte.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är då en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Moderaternas poäng: 0

4) Hur mycket större är prevalensen av hiv i msm gruppen jämfört med befolkningen i helhet?

– Den är större, ungefär gissar 10 gånger så mycket.

Rätt svar: Minst 80 gånger större. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Moderaternas poäng: 0

5) Vad är medianåldern för nydiagnosticerade hiv-positiva msm?

– 25.

Rätt svar: 37 år.

Moderaternas poäng: 0

6) Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– Ni vill gradera upp insatserna och prioritera män som har sex med män mer.

Rätt svar: RFSL har drivit på både för ett borttagande av informationsplikten och en ökad satsning på hiv-preventionen till de mest utsatta grupperna.

Moderaternas poäng: 0,5

7) I faktiska tal, inte reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats i perioden 1986 – 2012?

– Summan har legat still de senaste fem åren. Jag misstänker att det satsades mer på 80-talet, men att summan sedan minskades på 90-talet.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner. Summan legat still i runt 15 år.

Moderaternas poäng: 0,5

 

Miljöpartiet: 2 poäng av 7 möjliga i RFSL och RFSL Ungdoms kunskapstest om hiv och hivprevention

Under årets Almedalsvecka vill RFSL och RFSL Ungdom öka kunskapen om hiv i Sverige. I år är det 30 år sedan hiv/aids upptäcktes första gången i Sverige. Redan från början var gruppen män som har sex med män en av de mest utsatta grupperna. Så är det fortfarande, men kunskapen om detta är låg och hiv-preventionen fokuserar alltför lite på män som har sex med män (MSM) och andra utsatta grupper som till exempel migranter. Det vill vi ändra på! Därför lanserar vi kampanjen Från bögpest till tystnad – satsa rätt, stoppa hiv.

Inför Almedalsveckan har vi ställt frågor till varje partis representant i socialutskottet i riksdagen. Frågorna ställdes per telefon och politikerna hade inte tillgång till frågorna i förväg. På söndag vet vi vilket parti som klarade sig bäst – men under hela veckan kan alla lära sig mer om hiv på vår blogg: https://hivisverige.wordpress.com. Varje dag publiceras dessutom blogginlägg av politiker, aktivister och andra på bloggen. Där finns också vårt Hiv-manifest, fakta om hiv i Sverige och rapporter och studier om hiv, hiv-prevention och säkrare sex.

Idag skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och författaren och sexualupplysaren Inti Chavez Perez.

1. Vilka prioriterade grupper för hiv-preventionen globalt skrevs in i deklarationen från FN:s konferens om hiv/aids i juni 2011?

Miljöpartiets Agneta Luttropp: Kanske heterosexuella, eftersom det är den vanligaste överföringsvägen. Fokus borde också ha lagts på en världsdel som Afrika.

Rätt svar: I deklarationen nämns en mängd olika grupper, bland annat kvinnor och unga, och många extra utsatta regioner, som till exempel Afrika söder om Sahara. Nytt för förra årets deklaration var dock att den för första gången nämnde tre utsatta grupper som ofta prioriteras för lågt i många nationella hiv-preventiva satsningar: män som har sex med män, människor som injicerar droger och sexarbetare. FN-deklarationen betonade också vikten av att länder följer den nationella epidemiologiska utvecklingen och anpassar sin hiv-prevention efter denna.

Miljöpartiets poäng: 0,5

2. När var hivprevalensen som störst i Sverige?

– I slutet av 1980-talet.

Rätt svar: Idag. Hivprevalensen ökar för varje år, eftersom virusöverföringarna inte har minskat och människor som lever med hiv idag överlever, tack vare de effektivare medicinerna.

Miljöpartiets poäng: 0

3. I vilka fall, ungefärligt beskrivet, anser UNAIDS att det bör vara kriminellt att överföra eller utsätta andra för risk för överföring av hiv-virus?

– När det är ett medvetet försök att smitta.

Rätt svar: UNAIDS anser att den handling som ska vara kriminaliserad är att en person som känner till att den är hiv-positiv, medvetet försöker överföra viruset och också lyckas med det.

Miljöpartiets poäng: 0,5

4. Hur mycket större är prevalensen av hiv i MSM-gruppen jämfört med befolkningen i dess helhet?

– 4 gånger vanligare.

Rätt svar: Minst 80 gånger vanligare. Förekomsten i hela befolkningen är 0,06 procent enligt Smittskyddsinstitutet. I en stor studie som genomfördes 2010 var den självrapporterade hivpositiva statusen bland män som har sex med män 4,8 procent. Här ingår alltså bara de som själva känner till sin hivpositiva status.

Miljöpartiets poäng: 0

5. Vad är medianåldern för MSM som nydiagnosticerats med hiv?

– 32 år.

Rätt svar: 37 år.

Miljöpartiets poäng: 0,5 (Ganska nära det rätta svaret.)

6. Vilket ungefärligt budskap har RFSL haft i relation till beslutsfattare inom hiv-preventionen de senaste 30 åren?

– En avkriminalisering, det vill säga att man ska ta bort informationsplikten.

Rätt svar: RFSL har drivit på både för ett borttagande av informationsplikten och en ökad satsning på hiv-preventionen till de mest utsatta grupperna.

Miljöpartiets poäng: 0,5

7. I faktiska tal, inte i reellt värde, hur har tilldelningen av pengar till hiv-preventionen förändrats 1986-2012?

– Tror inte det hänt så mycket, vet inte ens om man gjort indexuppräkning. Tilldelningen kanske har ökat med några hundratusen.

Rätt svar: 1986 satsades cirka 200 miljoner på hiv-prevention. I år är det 146 miljoner.

Miljöpartiets poäng: 0