Kategori: World Aids conference Washington 2012

Så avslutas konferensen och vi packar ihop!

Så var världsaidskonferensen över och vi har packat ihop LGBTI Networking Zone. Nu ska det turistas lite innan delegationen åker hemåt till en maxad Stockholm Pride vecka!

Konferensen har inneburit många seminarier, många diskussioner, mycket ny kunskap och nya kontakter. RFSL, RFSL Ungdom och RFSL Stockholm har varit synliga även med en liten delegation. Vi är mycket nöjd och ser fram emot världsaidskonferensen i Melbourne i 2014!

 

 

 

Före

Under (nyss byggt upp networking zonen och andas lite innan vi kör!)

Snapshot från en plenarsession

Efter

Ännu lite mera efter (tid för glass i 40 varmegrader)

Brister i hälso- och sjukvård skapar risker och utsatthet

Män som har sex med män och transpersoner tyngs av en oproportionellt stor marginalisering, dålig tillgång till hälsa och utsatthet för hiv i stort sett alla länder där data finns tillgänglig. Detta var fokus under en av torsdagens sessioner på AIDS 2012.

Diskriminering, trakasserier och oförståelse kring målgrupperna skapar hinder för tillgången till hiv-relaterad verksamhet som testning och rådgivning. Okunskap och förvirring runt begrepp rörande könsidentitet och sexuell läggning hos hälso- och sjukvård skapar barriärer för bättre hälsa bland hbt-personer. Riktad verksamhet inom hälso- och sjukvård är mycket viktigt om vi skall vända på utvecklingen och minska antalet nydiagnostiserade. Testningen har en central roll i preventionen och brister den i kvalitet riskerar man att missa gruppen och skapa ytterligare utsatthet var några av slutsatserna.

På den världsaidskonferensen som avslutas idag presenterades forskning som visar att hiv ökar bland gruppen män som har sex med män över hela världen. Hivprevalensen är högre inom gruppen i samtliga länder där siffror är tillgängliga. – Detta visar att Sverige, där gruppen står för över hälften av den inhemska virusöverföringen, inte är unikt. Hiv bland män som har sex med män är ett globalt problem som det inte fokuseras tillräckligt på och så har det varit sen hiv upptäcktes, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL och deltagare på Världsaidskonferensen.

Den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet presenterade på tisdagen ny och banbrytande forskning på hiv och män som har sex med män av världens främsta forskare på området. Lancet har över en tvåårsperiod sammanställt all tillgänglig data för perioden 2007 – 2011 och forskat ytterligare på hiv och hivprevalens inom gruppen män som har sex med män. De slår fast att hivprevalensen är oproportionerligt hög inom gruppen jämfört med den övriga befolkningen. De slår även fast att situationen är densamma oberoende av om landet är ett hög-, medel- eller låginkomstland.

I Sverige stod msm-gruppen 2011 för 59 procent av de inhemska virusöverföringarna. I Sverige är 0,06 procent av befolkningen hivpositiv enligt Smittskyddsinstitutet. Men: i gruppen män som har sex med män är den självrapporterade positiva hivstatusen 4,8 procent. Detta innebär att det är minst 80 gånger vanligare med hiv inom gruppen msm än i befolkningen generellt.

– Vad vi ser är att tack vare riktade insatser mot bland annat kvinnor har virusöverföringen mellan mor och barn sjunkit över hela världen. Det visar att riktade insatser hjälper. Det som däremot har skett, och som Lancet nu kan dokumentera, är att gruppen män som har sex med mäns behov av riktade insatser inte i tillräckligt hög utsträckning har uppfyllts, i Sverige eller i resten av världen, säger Christian Antoni Möllerop.

Lancet slår också fast att man aldrig kommer att verkligen komma tillrätta med spridningen av viruset om man inte jobbar riktat mot gruppen män som har sex med män.

– Vad Lancet nu presenterar är vad RFSL har jobbat för under lång tid. Det krävs flera bättre och mer tydligt riktade insatser mot gruppen, preventionen ska bedrivas efter den epidemilogiska situationen. Det är i enlighet med FN:s rekommendationer och nu har vi forskning som visar att gruppen inte prioriteras tillräckligt högt, givet hur verkligheten ser ut, säger Christian Antoni Möllerop.

Sverige kritiserades hårt för sin sexköp- och smittskyddslagstiftning

Under konferensen kritiserades även Sverige hårt för sin lagstiftning på smittskyddsområdet och lagstiftning som rör köp av sexuella tjänster. En global kommission, Global Commission on Hiv and the Law, under ledning av Brasiliens tidigare president Fernando Cardoso och där även personer som Festus Mogae, tidigare president i Botswana, deltog har kommit fram till ett antal rekommendationer på hur länder borde ändra sina lagstiftningar för att skapa bra förutsättningar för hivpreventionen.

– Kommissionens rapport är grundlig och genomarbetad och har förslag på hur länders lagstiftning behöver ändras för att hivpreventionen ska bli effektiv. Sverige kritiseras hårt för sin lagstiftning för både sexköp och smittskydd. Detta är i linje med RFSL:s åsikter och vi anser att regeringen bör använda kommissionens rapport som grund för att revidera svensk lagstiftning, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL:s krav på svensk lagstiftning på smittskyddsområdet, att den så kallade informationsplikten avskaffas kvarstår. RFSL vill också se en oberoende utredning av den svenska sexköpslagen där hivprevention och perspektiv som rör hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster inkluderas.

– Att kommissionen så specifikt nämner Sverige som ett dåligt exempel borde tas på allvar av regeringen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Fortsätt läsa

RFSL på möte i Vita Huset

Igår var Maria Sjödin, verksamhetschef på RFSL och styrelseledamot i ILGA World – RFSL:s globala paraplyorganisation på möte i Vita Huset.

– Den sortens möte som får mig att tro på vad en global hbtq-rörelse kan åstadkomma, skriver Maria på sin Facebooksida.

Maria deltog tillsammans med aktivister från 15 olika länder och en handfull departement. Fokus låg på hbtq-frågor och hur verkligheten ser ut runt om i världen för hbtq-personer.

Här poserar Maria med ett stort smil om munnen utanför The Eisenhower Executive Office Building

AIDS2012 Day Three: The March to End AIDS! It’s difficult sometimes, writing about an event that so easily lends itself to images and sound. Such is the case with the AIDS2012 March to End AIDS

Vår favoritvideobloggare Mark S. King rapporterar från konferensens dag 3 och manifestationerna i Washingtons gatar. Kolla kolla!

Läs Mark S. Kings blogg här: http://marksking.com/category/my-fabulous-disease/

Även Kronprinsessan Mette-Marit var på plats

Kronprinsessan Mette-Marit från Norge var också på plats under Världaidskonferensen. Kronprinsessan har engagerad sig mycket i kampen mot hiv och aids genom sin roll som ambassadör för UNAIDS. Som ambassadör närvarade hon på Norges monter på Världaidskonferensen och RFSL:s vice ordförande Christian Antoni Möllerop fick möjligheten att hälsa på Kronprinsessan.

Kronprinsessan jobbar mycket med att lyfta unga i hivarbetet, samt att hon har ett starkt engagemang för speciellt utsatta grupper. Som RFSL och RFSL Ungdom tycker hon att insatserna på hivområdet måste riktas bättre mot de grupper som löper störst risk för att få viruset överförd.

Hon menar också att ekonomiska bidrag till hivarbetet måste öka och hon uttalade bland annat till norska NRK att: – Den internasjonale pengestøtten synes å tørke inn samtidig som vi ser stadig nye resultater i arbeidet med å bekjempe sykdommen. Derfor er det viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å bevilge penger til AIDS-bekjempelsen.

Tidigare idag talade hon också på Världiadskonferensen, samt att hon hade ett möte med ungdomsorganisationer från Norge som är på plats i Washington. På plats på mötet var bland annat RFSL Ungdoms sösterorganisationer i Norge Skeiv Ungdom, samt RFSL:s sösterorganisation LLH.

Ni kan läsa mer om Mette-Marits tal på: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8257688

MSM symposium! Banbrytande forskning på msm området presenterades!

I går presenterades det banbrytande forskning på msm området. Den välrenommerade medicinska tidningen Lanclet har i förbindelse med AIDS 2012 skrivit en special version av sitt magasin om hiv och män som har sex med män. Världens främsta forskare har sammanställt existerande forskning och genomförd ytterligare forskning på hiv och msm. Specialversionen av Lanclet är en sammanställning av artiklar från den forskningen som är gjord på området över de två projektåren.

Det kanske allra, allra viktigaste resultatet är följande: Hiv inom msm gruppen ökar överallt i hela världen. Det har gjort så de 30 senaste åren. Ökningen är mer eller mindre den samma i samtliga länder oberoende av om de är hög, medel eller låginkomstländer. Det visar att de insatser som görs inte når msm-gruppen.

I Sverige stod msm-gruppen 2011 för 59 procent av de inhemska virusöverföringarna. Det finns flera förklaringar till detta. Men en av dem är följande faktum: I Sverige är 0,06 procent av befolkningen hivpositiv enligt Smittskyddsinstitutet. Men: i gruppen män som har sex med män är den självrapporterade positiva hivstatusen 4,8 procent. Detta innebär att det är minst 80 gånger vanligare med hiv inom gruppen msm än i befolkningen generellt. Om du vill läsa mer om hur det ser ut i Sverige kan du kolla: https://hivisverige.wordpress.com/hiv-statistik/

Sverige är alltså inte unikt, situationen är den samma över hela världen. Vad vi kan konstatera är att insatserna i Sverige inte fungerar och riktas fel, det är samma situation över hela världen. Lanclet har nu dokumentation på detta!

Här kommer en liten sammanställning av en del citat från gårdagens presentationer:

”The conference has shown us a great number of successes. But this must not take away the attention to the catastrophy going on in the msm communities world-wide”.

”Even though hiv is decreasing within many riskgroups is hiv witihin the msm group are expanding in all corners of the world, that is a fact both historically and today. When are we supposed to wake up?”.

”Funding are not directed properly, the hiv-actions taken does not include msm, they are rather excluding msm”.

”In rich countries, in my part of the world (Asia and Oceania) msm is the majority of those who get the hiv-virus. But this is yetly ignored by the governments. The governments choose to explain it as an epidemic among youth. That is complete nonsense! Statistically there is a bigger change for a youngster in Singapore get hit by a car than beeing exposed by hiv. We will never manage to combat hiv if governments don´t realize what the epidemology states”

” Exciting new possibilities for prevention are likely to be unavailable to many men who have sex with men, who in many parts of the world are stigmatised, persecuted and ignored. There is an urgent need to move beyond denial of homosexuality in the name of tradition, culture and religion”

”We have to end the invisibility of gay people in epidemiology.   We have to include and support gay people in helping provide HIV services.  We have to involve gay men in decision making about health programs”

”Gay men need significantly expanded access to a full package of HIV related services, including, HIV testing, HIV treatment, Condoms & lubricant, Mental health and, Substance abuse services”.

Desmond Tutu said: “…for the LGBT youth out there who are struggling, who are made to feel inferior, let me say this: God loves you as you are. He wants you to live and to thrive. So please take care of yourself, educate yourself about HIV, protect your partners, honor and cherish them.  And never let anyone make you feel inferior for being who you are. When you live the life you were meant to live, in freedom and dignity, you put a smile on God’s face.”

Powerpoint presentationerna kan laddas ner här: http://pag.aids2012.org/session.aspx?s=650

Ladda ner Lanclets magasin här: http://www.thelancet.com/series/hiv-in-men-who-have-sex-with-men

Sverige kritiseras hårt!

På ett seminarium arrangerad av Global Commission on Hiv and the law blev flera länder kritiserad hårt för sina lagstiftningar på bland andra områdena sexköp och hiv. Kommissionen presenterade sin rapport om lagstiftning och hivprevention. 

Kommissionen har även tagit fram förslag på hur lagstiftning borde se ut på området och regeringen har nu en omfattande rapport man kan använda som ett verktyg i arbetet med att få en modern och effektiv lagstiftning på hivområdet.

Ladda ner rapporten på deras hemsida: http://www.hivlawcommission.org/