Material/ Publikationer

Här presenteras ett urval olika rapporter, faktabroschyrer och uppsatser som RFSL och RFSL Ungdom under den senaste 10 årsperioden har varit delaktiga i att ta fram.

En effektivare hivprevention? – Rapport om organisering av svensk hivprevention

Prioriteringarna inom hivpreventionen har tidigare varit tydliga. I den nationella
strategin för hivpreventionen som antogs av riksdagen 2005 har konstaterats att
män som har sex med män utgör en prioriterad grupp. Under de senaste två åren
har dock något hänt i synen på prioriteringar inom hivpreventionen från
regeringens och landstingens/regionernas sida. Även om man vid olika tillfällen
fortfarande framhåller att män som har sex med män är en prioriterad grupp har
bidragen till insatser inom gruppen minskat. Det kan inte tolkas som något annat
än en nedprioritering. Ladda ner rapporten här: En_effektivare_hivprevention_2011

Sex, frihet, lust och njutning

RFSL Ungdoms broschyr om hur sex kan göras så bra och säkert som möjligt! Sex kan vara jättehärligt och innebära spänning, lust, njutning och bekräftelse. Det kan också vara jobbigt, kravfyllt och medföra överföring av hiv och andra könssjukdomar. Syftet med den här broschyren är att bidra till att du får det som är bra med sex och undvika det som inte känns eller är bra. För vissa är sex något ointressant som man inte vill ha. För andra är sex en viktig och stor del av livet. En del vill att sex bara ska äga rum i en fast kärleksrelation, medan andra tycker att sex och kärlek inte alls behöver höra ihop. En del väljer att ha en monogam sexuell relation, andra har flera sexuella relationer samtidigt medan andra inte har några sexuella relationer alls.

Vad som ses som sex är också olika mellan olika personer. I den här broschyren betyder sex all typ av stimulans av kön eller anal med mun, händer, andra kroppsdelar, sexleksaker eller andra föremål. Sex bör vara något positivt som får en att må bra. Alla ska ha möjlighet till sex som en härlig och positiv del i ens liv om man vill, och möjlighet att avstå helt från det om man vill. Tabun, osynliga regler och förväntningar kring sex kan hindra människors möjlighet att må bra av sex. Alla ska kunna välja hur de har eller inte har sex, så länge deras vilja till sex inte gör att någon annans sexuella frihet och välmående minskar. Ladda ner broschyren här: Sexfrihetlustochnjutning

Under huden – sexualundervisning och normkritiska perspektiv

En broschyr om normkritiska perspektiv i sexualundervisningen. ”Under huden” väcker idéer och ger konkreta exempel på metoder att använda i mötet med elever. (RFSL Ungdom, 2010). Ladda ner broschyren här: under-huden-webb_0

 

In sex we trust

En studie gjord av RFSL tillsammans med NMA. Studien ger en djupare förståelse för vad som hindrar och framför allt vad som motiverar män som har sex med män att använda kondom vid anala samlag. I studien introduceras begreppen motivatorer och barriärer – drivkrafterna för respektive emot kondomanvändning vid anala samlag.  Denna rapport av studien ska ses som ett bidrag i kampen att minska hivöverföring och att minska stigmatiseringen av personer som bär på hiv. Ett bidrag till verktygslådan för allas vårt arbete att förbättra och utveckla den svenska hiv-preventionen. Ladda ner rapporten här: In_Sex_We_Trust_-_Rapport_-_web

Osynliga, synliga aktörer

RFSL i samarbete med RFSL Ungdom släppte i mars 2011 denna rapport som är slutresultatet av ett treårigt regeringsuppdrag att undersöka omfattningen av och situationen för hbt-personer som säljer och köper sexuella tjänster. Rapporten lyfter också alarmerande behov för en bättre och riktad hivprevention mot grupperna köpare och säljare. RFSL har kunnat konstatera att antalet människor som säljer sex är långt högre än vad som hittills antagits vara fallet. Vi har också haft relativt lätt att komma i kontakt med sexsäljande män, och vi har också nått sexsäljande transpersoner, unga hbt-personer som säljer sex och kvinnor som säljer sex till andra kvinnor. Vi har upptäckt att personer som säljer sex inte tidigare har tillfrågats om sin sexuella identitet, vilket har lett till att kvinnor som sålt sex till män har antagits vara heterosexuella, och män som sålt sex till män har antagits vara homosexuella. Vi vet nu att så inte alltid är fallet. Ladda ner rapporten här: RFSL_Osynliga_Synliga_Aktörer_-_Low_Res

Trygga sammanhang gör mig kåt

Denna studie visar att det finns ett stort behov av kunskap och information hos respondenterna gällande sexuell hälsa och hivprevention. Studien visar att en förbättrad transkompetens hos vården är en viktig faktor för att förbättra transpersoners sexuella hälsa. Behovet av transkompetent vård är överväldigande. Det behövs vårdgivare hos vilka transpersoner kan känna sig trygga med att få ett professionellt och trevligt bemötande. Det behövs både mer kunskap om transpersoner och sexualitet och en större vilja att prata om sex och ta upp sexuella frågeställningar med patienter. Ladda ner rapporten här: 2011-Trygga_sammanhang_gr_mig_kt


Hiv, brott och straff

I Sverige finns bestämmelser och rättstillämpning som förstärker fördomar och inskränker fri- och rättigheter hos människor som lever med hiv. Här kan en person som lever med hiv dömas till flera års fängelse efter oskyddat sex, även om det var frivilligt och ömsesidigt och hiv inte överförts. För detta får Sverige internationell kritik. Ladda ner broschyren här: hivbrottstraff_broschyr kopia

Hivmän och Hivkvinnor – en innehållsanalys av hur hiv och aids har framställts i svensk media i perioden 1983 – 2011

Media spelar, och har spelat en viktig roll i att kommunicera idéer och föreställningar om hiv och aids sedan hiv upptäcktes i Sverige i början av 80-talet. Många analytiker har fokuserat på den negativa karaktären av medias representation som har demoniserat och stigmatiserat de som lever med viruset. Media spelar en stor roll i just att reproducera, eller främja de attityder som vi har gentemot olika grupper i samhället, medias framställning bidrar i allra högsta grad att påverka hur vi utformar både lagstiftning och hivprevention. Media bidrar till att skapa de ”hot” och ”hotbilder” som leder till politiska åtgärder, sociala roller och representationer. Detta påverkar både hur vi ser på varandra, men också hur vi utformar vår politik i ”kristider”. Ladda ner uppsatsen här: Hivmän och hivkvinnor Buppsats HT 2011

Hivprevention – rätt(vis) fördelning av statsanslaget? – Diskurser om homo, bisexuella och andra män som har sex med män

Hiv är ett virus som ända sedan dess utbrott i den västerländska kontexten, länkats samman med olika kulturella och samhälleliga värderingar, stigman och föreställningar av långt vidare betydelse än dess medicinska. Betydelsen av risk; oavsett om man talar om beteenden, samhällsgrupper eller individer, definieras olika beroende på var man befinner sig i samhällets. Detta gör analyser av risk kopplat till hivprevention intressant att belysa utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika diskurser om risk kopplat till hivprevention kan tänkas inverka i besluten om fördelningen av statsanslaget för hivpreventiva åtgärder riktat till män som har sex med män. Detta genom att göra kvalitativa intervjuer med fyra av de huvudmän som inverkar i denna beslutsprocess. Ladda ner uppsatsen här: Lindbergs uppsats

Yttrande utkast till Nationell handlingsplan mot hiv och och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM) 2012-2016. (Dnr 847/2011)

Riksdagen 2006 fattade beslut om en nationell strategi mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara infektioner. Strategin har, som utkastet till handlingsplan också påpekar, som ett av sina viktigaste delmål att reducera den inhemska virusöverförningen med 50 procent. Ett oerhört viktigt delmål som det visat sig svårt att uppnå, enligt RFSL bland annat på grund av att det fokus på de målgrupper som är mest drabbade i Sverige brustit. Ladda ner yttrandet här: yttrande MSM handlingsplan

Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008, SOU 2010:49

I RFSL:s principprogram (antaget 2012) konstateras att RFSL inte anser att kriminaliserande lagstiftning är en lösning på de problem som finns inom sexarbete, till exempel till följd av ekonomiskt, fysiskt, socialt eller psykosocialt tvång. RFSL förordar istället en utveckling av det sociala arbetet inom området och ett aktivt motverkande av den sociala exkluderingen av dem som säljer sexuella tjänster, inte minst av hivpreventive skäl. Ladda ner remissyttrandet här: ry_101025_kop_av_sexuell_tjanst

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s